Giriş Yap

Şifremi Unuttum

Haber Detayı

Klima
2018-12-20 23:12:31

Klima Nedir?

Klima, soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani ortamın sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistem veya mekanizmadır.

 İnsanların bulundukları çevre, ortam içinde sıcaklığın ayarlanabilmesi, bulunulan ortamın konforunu artırır. İnsanın rahat ettiği çevre sıcaklığı bir başka ifadeyle rahatlık sıcaklığı bulunan ortamdaki hava sıcaklığıyla havanın nem oranına bağlıdır.

 Aşırı nem, aşırı sıcaklıktan daha rahatsız edicidir. Örneğin 40 °C sıcaklık ve % 10 nispi neme sahip bir hava 30 °C sıcaklık % 80 nispi neme sahip bir havaya göre daha iyidir, çünkü nem oranı arttıkça insan vücudunun sıcaklık karşısındaki reaksiyonu yavaşlar. Bu nedenle klimalarda yalnızca havanın soğutulması yeterli olmaz nem oranının da ayarlanması gerekir.

Bu işlemlerin yapılmasına klimalandırma veya iklimlendirme denir.

Bu amaçla kullanılan donanıma ise klima (En:air conditioner) denir. 

 Klimaların Çalışma Prensipleri

Klimalarda kullnılan soğutma çevrimi Şeması:

 1) Kondansör (Yoğuşturucu)

2) Genişleme Vanası (Kısılma Vanası olarak da rastlanabilir)

3) Evaporatör (Buharlaştırıcı)

4) Kompresör

Klimanın çalışma yöntemi, belirli bir basınç altında bulunan sıvı haldeki soğutucu akışkanın istenilen sıcaklıkta buharlaştırılması ve buhar halden tekrar sıvı hale döndürülmesidir. Çalışma prensibini termodinamiğin ikinci kanunu açıklar.

Çevrim malzemesi olarak kullanılan gaz bir kompresör aracılığıyla emilip sıkıştırılarak sıvılaştırılır. Sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı bir fan vasıtası ile atmosferik çevreye (dış ortama) atılır . Bu sıvı daha sonra genleşme valfi tarafından üzerindeki basıncın düşürülmesi ile bulunduğu ortamdan ısı çekerek gaz haline dönüşür. Bu esnada bulunduğu ortamdan ısı çektiği için ortam sıcaklığını da düşürmüş olur. Soğutma akışkanı kompresör tarafından emilerek çevrim aynı şekilde tekrarlan

 Soğutma Birimi

Klimaların soğutma değerini ifade eden birim, kısaltılmış hali BTU olan British Thermal Unit'tir. Watt ve Joule arasında direk ilişki kurulabilen bu birim soğutma gücü için özellikle kullanılmaktadır. Soğutulacak odanın özellikleri, soğutma için gereken BTU değerini vermektedir. Aşağıda bir odayı soğutmak için verilmesi gereken BTU değerinin, odanın özelliklerinden nasıl etkilendiğini görebileceksiniz.

 Neden Klima Bakımı Yaptırmalıyım?

 Periyodik klima bakımı

Kullanmakta olduğunuz klimanıza yetkili servis tarafından periyodik bakım yaptırmanız gelecekte yaşayabileceğiniz sorunları minimuma indirmektedir, Ayrıca Bakımsız Klima hastalık saçar.

 Klima Bakımı Neden Yapılmalı?

 1.Sağlığınız için

2.Konforunuzu sağlamanız ve korumanız için

3.Bir çok hastalıktan korunmanız için

4.Kötü koku, polen ve bakterilerden arınmış temiz bir hava solumanız için

5.Klimanızın ömrünü uzatmak için

6.Hiç ummadığınız ve ihtiyacınız olduğu bir anda devre dışı kalmaması için

7.Enerji tasarrufu sağlamak için Klimanızın bakımını yaptırmalısınız.

Kısacası sağlık adına ve temiz bir hava adına klima bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Klima bakımı nasıl yapılmalıdır?

1.Klima Bakımı Yaz Bakımı ve Kış Bakımı diye ikiye ayrılır. Mevsim geçişlerinde (ilkbahar ve Sonbahar mevsiminde ) yapılması tavsiye edilir.

2.İç ünite (evaporatör) kimyasal ilaçlarla yıkanmalıdır

3.İç ünite fan kanatları mutlaka çok iyi şekilde temizlenmelidir.

4.İç ünite filtresi çok iyi temizlenmelidir.

5.Gaz ölçümleri yapılmalı, eksik gaz miktarı ilave edilmelidir.

6.Elektronik kartın tozları temizlenmelidir.

7.Elektrik kablo bağlantı uçları kontrol edilmelidir.

8.Dış ünite (kondanser) kimyasal ilaçlarla yıkanmalıdır.

9.Drenaj tavası ve borusu temizlenmelidir.

10.Dış ünite de alçak ve yüksek basınç kontrolü yapılmalıdır.

11.Bakır boru bağlantıları ve izolasyonu kontrol edilmelidir.

Diğer önemli bir hususta klima montaj işlemidir.

 Klima Bakımını Ne Zaman Yaptırmalıyım?

 Klima Bakımını Ne Zaman Yaptırmalıyım? Sürekli çalışmakta olan klimalar zamanla yapmış olduğu hava dolaşımı sebebi ile filtreleri ve evaporatörleri (evaparatör evinizdeki ısıyı dış ortama atan petekli kısımdır) kir ve bakteri tutmaya başlar. Buda sağlığımız açısından tehlikeli bir durumdur. Oluşan bu kir ve bakteri sonucu klimamızda hoş olmayan kokular gelmeye başlar.

 Yüksek Faturalarınızdan Kurtulmanın Yolu Bakımdan Geçer

 Hava dolaşımından kaynaklanan kir zamanla klimamızın hava dolaşımını engellemekte ve oda sıcaklığını istenilen değere getiremeyen klima daha fazla çalışmaktadır. Kompresör ve fan motorları fazladan çalışacağı için ömrü kısalacaktır. Gereğinden fazla çalışan klima ise fazla elektrik tükettiği için faturanıza yansıyacaktır. Klimamız üzerinde anti bakteriyel ve polen tutucu gibi özellikler varsa bunlarda zamanla toz ve kir sebebi ile görevlerini yapamaz hale geleceklerdir.

 Bakım Yaptırarak Zararlı Bakterilerden Korunun

 Klimanın su boşaltım sisteminde zamanla oluşan kir sebebi ile tıkanmalar meydana gelecek. Bu tıkanmalar sonucu klimamızın istenmeyen yerlerinden su akması yâda su birikintileri oluşmasına sebep olacaktır. Biriken bu su zararlı bakterilerin oluşumu için ideal ortamlar oluşturacaktır.

Klimamızın düzenli, sağlıklı, ekonomik ve randımanlı çalışmasını sağlamak ve çalışabilirliğini korumak için kullanmış olduğumuz klimalara yıllık bakım yaptırmalısınız.

 Klima Bakım Periyotu

 Evlerde kullanılan klimalara yılda 2 defa bakım yapılmalıdır.

Ofislerde kullanılan klimalara kullanım sıklığı ve ortamdaki kirlilikle orantılı olarak yılda 2 ya da 4 defa bakım yapılmalıdır.

Mağaza, imalathane ve sistem odası gibi sürekli çalışan klimalara yılda en az 4 defa bakım yapılmalıdır.

Profesyonel sistemlerde kullanılan klimalar için her ay bakım yapılmalıdır.

 Klima Bakım Fiyatları

Klima bakım fiyatlarımız perakende listemiz olup bir tek ürün için geçerlidir. Birden fazla cihazlarınız için servisimizden fiyat isteyiniz. 3 (üç) ve üzeri klima bakımlarında özel iskontolar yapılmaktadır.

 Bakımda Yapılacak İşlemler

 Bakım esnasında uygulanan temel işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

 İç ve dış ünitelerin besleme gerilim ve akım ölçümleri

Kontrol devresine ait alçak gerilim hattı voltaj ölçümleri

Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti

Dış ünitede çalışan tüm elektriksel devrelerin tamamı çalışır iken yapılan çalışma akımı kontrolleri

Alçak basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak)

Yüksek basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak)

Evaporatör hava emiş filtrelerinin kontrol ve temizliği

İç ünitelerin genel kontrolü

Evaporatör ve kondenser yüzeylerinin basınçlı (mümkünse sıcak) su yardımı ile temizliği

Drenaj hatlarının kaçak, eğim ve temizlik kontrolleri, gerekli ise temizliği

Tüm kablo soket ve klemens bağlantı uçlarının korozyon testi.

Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü

İç veya dış ünitelerde bulunan elektronik kartların kontrolü

Oda termostat ayarlarının kontrolü, basit çalışma testinin yapılması

Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı

Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolleri

Yukarıda belirtilen bakım periyodunun dışında azami 7-15 günlük periyotlarda cihaz filtrelerinin eğer mümkünse ılık basınçlı su ile veya basınçlı hava ile temizlenmesi gereklidir. Eğer cihazlarda (özellikle kanallı klimalarda) kullanılan filtreler elyaf esaslı ise, filtrelerin kullanımı ve ortama bağlı olarak yaklaşık 4 ila 6 aylık periyotlarda yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Klima Montajında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Klima Montajı

 Çalışma yapılacak bölge dayanıklı olmalıdır.

Montajın yapılacağı zemine göre bağlantı aparatları doğru seçilmelidir.

Klimanın çevresinde gaz kaçağının oluşabileceği başka cihazlar bulunmamalıdır.

Çalışmanın gerçekleştirileceği bölge; kar, yağmur ve toz ile temas halinde olmamalıdır.

Cihaz kapılara yakın yerlere monte edilmemelidir.

Montaj yeri diğer elektronik cihazlara zarar verebilecek bir noktada olmamalıdır.

Montaj esnasında dekora zarar verecek şekilde çalışılmamalıdır.

Montaj yapılırken, binanın taşıyıcı kolonlarına müdahale edilmemelidir.

Doğru Klima Montajı Yaşam Alanlarınızı Güvenli Hale Getirecek!

 Klimanın işlevini eksiksiz bir şekilde sağlayabilmesi için teknik kataloglarda açıklanan kurallar doğrultusunda cihazın monte işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ayrıca kullanıcının kurulum işleminin gerçekleştirileceği alan konusundaki görüşleri dikkate alınmalı, ortak bir fikirde buluşulduktan sonra kurulum yapılmalıdır. Kullanıcının kurulum yeri konusundaki isteği teknik açıdan uygun değil ise nedenleri açıklanmalı ve montaj yapılmamalıdır.

 Hatalı yapılan işlemler klimanın çalışma verimi ve ömrü ile direkt alakalı olup yetkili servislerin sorumluluğu altındadır.

 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Montaj yerinin belirlenmesi

Doğru bakır boru ve drenaj tesisatı

Doğru arındırma ve vakumlama

Doğru soğutkan şarjı

Uygun voltaj

Çalıştırma öncesi yapılması gereken kontroller

Çalıştırdıktan sonra alınan değerlerin, katalog verileriyle uyumunun kontrolü

Doğru ve eksiksiz monte edilen klimalar, sizlere uzun ömürlü kullanımlar sunmakta. Alanında uzman ekiplerle çalışarak hem cihazınızı hem de yaşam alanınızı güvenli hale getirebilirsiniz.

 Klima Yedek Parça ve Aksesuarları

Klima aksesuar ve orjinal yedek parçalarını servisimizden temin edebilirsiniz.

 Klima Kumanda

Klima Spreyi

Antibakteriyel Filtre

Toz Filtresi

Orjinal Yedek Parça

 Klimalar ile ilgili tüm yedek parçaları servisimizden temin edebilirsiniz.

Klima Temizleme Spreyi

 Klima Spreyi KLİMA DEZENFEKTE EDİCİ SPREY

 Klimaların iç ünite temizliğinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Kötü kokulara ve hastalıklara neden olan bakteri ve küflerin oluşumunu engeller, yağ ve kiri temizler hijyen sağlar.

Ortama hoş koku vererek, konforlu ve temiz bir solunum imkanı sunar. Organik etken maddeler kullanılarak üretildiğinden insan sağlığına zararlı herhangi bir içerik taşımamaktadır.

 KULLANIM ŞEKLİ

 Klimanın ön kapağı kaldırılarak filtreleri çıkarınız, evaparatör üzerine püskürtünüz ve etki etmesi için bir müddet bekleyiniz. Temizlemiş olduğunuz filtreleri tekrar yerine takınız ve kapağı kapatınız. İstediğiniz zaman kapağı kaldırıp direk filtrelerin üzerine püskürtmek suretiylede kullanabilirsiniz.

 Akıllı Klima Kumanda

 Akıllı Kumanda Orjinal klima akıllı kumandalar

 Klima Anti Bakteriyel Filtre

 Klima Anti Bakteriyel Filtre Klima anti bakteriyel filtre değişimi bulunduğunuz bölge ve dış ortam koşullarıyla yakından ilgilidir. Yoğun çalışma ortamları, hava kirliliği yüksek olan yerler ve cadde, trafiğin yakın olduğu tozlu ortamlarda filtrenin değişimi sık yapılmalıdır. Birçok klimada filtre kirliliği ve değişimi için sizi uyaran ışık vardır.

 Klima Toz Filtre

Klima Spreyi Klima toz filtre değişimi bulunduğunuz bölge ve dış ortam koşullarıyla yakından ilgilidir. Şehir merkezinde veya araç trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede oturuyorsanız filtrenin değişimi sık yapılmalıdır. Birçok klimada filtre kirliliği ve değişimi için sizi uyaran ışık vardır